Akustik Rapor

Çevre ve şehirlik bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen bu rapor ilgili belediyelerce ruhsat teslim aşamasında gerekmektedir.