Şantiye Şefliği

Proje ruhsatı onayı esnasında zorunlu olan Şantiye Şefliği mimarlar ve mühendisler tarafından sağlanmaktadır. Ekibimizde yer alan mimarlarımızdan veya mühendislerimizden, şantiyenizin süreçlerine uygun takip edilmesi için şantiye takip hizmeti vermekteyiz.