İmar Barışı

İmar barışı kapsamında kayıtlı olmayan yapılarınız için gerekli olan yapı kayıt belgesi başvurularınızı sizin adınıza yapıyoruz.
Tapusu olmayan ve yapı kayıt belgesi aldığınız/aldığımız yerlerinize ise tapu alınması için gerekli olan tüm süreçleri ve projeleri hazırlayarak Tapu Dairesi ,Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü başvurularını yaparak sizin adınıza tapunuzu alabiliyoruz.
Kat mülkiyetli tapu işlemleri için yapı kayıt belgesi alındıktan ; özel harita veya lihkap firmaları ile görüşerek çevre ve şehircilik bakanlığının istemiş olduğu belgeleri resmi olarak düzenliyoruz.